Regulamin

Le Trésor (letresor.pl) jest sklepem internetowym (dalej „Sklep”) oferującym odzież damską i dziecięcą, szytą ręcznie w Polsce według projektów realizowanych w krótkich seriach.

Właścicielem Sklepu jest Anna Marciniak-Kaczor, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Le Tresor Anna Marciniak-Kaczor z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Królewska 84/48, 30-079 Kraków, NIP 6772269946 (dalej „Właściciel Sklepu”).
Adres e-mail: [email protected]
Telefon: 508 109 782

Do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu konieczne jest, by osoba, która składa zamówienie (dalej „Klient“), zaakceptowała niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE, WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny sprzedaży, przysługujące Klientowi uprawnienia oraz tryb składania przez Klientów reklamacji.
 2. Informacje o towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
  (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej: (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Microsoft Edge, (d) Opera lub (e) Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz względem najnowszej;
  (ii) dostępu do sieci Internet;
  (iii) aktywnego konta e-mail.
 4. Zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Takie wpisy będą usuwane przez właściciela Sklepu bez uprzedniej notyfikacji.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.
 2. W momencie gdy Klient podaje w Sklepie swoje dane osobowe w związku ze składaniem zamówienia (rejestracja konta lub składaniea zamówienia bez rejestracji), odpowiednia informacja zgodna z art. 13 RODO jest mu dostarczana w formie polityki prywatności.
 3. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów w pozostałych celach (np. marketingowych), jak i wszelkich innych informacji o Klientach (np. pochodzących z plików cookies), również określone zostały w polityce prywatności.

  

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach:
  (i) bez rejestracji;
  (ii) z założeniem konta w Sklepie.
  W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie Klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.
 3. Jeśli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez Klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Po zalogowaniu do Konta, Klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza swoimi danymi osobowymi.
 4. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zakupu Towarów zgodnie opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Umowa sprzedaży (przyjęcie oferty Klienta) zostaje zawarta w momencie przesłania Klientowi przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail z potwierdzeniem, iż zamówienie zostaje wysłane.
 6. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno w koszyku Sklepu.
 2. Płatności w Sklepie obsługiwane są przez agenta rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, BLIK, płatność kartą oraz inne udostępniane przez agenta rozliczeniowego zgodnie z jego regulaminem.

DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru Klienta:
  (i) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  (ii) albo do paczkomatów InPost.
  Koszt każdej opcji dostawy podawany jest każdorazowo w koszyku.
 2. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub do wybranego paczkomatu.
 3. Towary wysyłane są przez Właściciela Sklepu zazwyczaj następnego dnia roboczego, a maksymalnie do dwóch dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia.
 4. Rzeczywisty termin dostawy Towarów zależny jest od firmy kurierskiej (DPD, InPost) oraz od jej obciążenia przesyłkami w danym okresie.
 5. Właściciel Sklepu standardowo obsługuje zamówienia jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa jedynie po indywidualnym uzgodnieniu kosztów.

ZWROTY TOWARÓW

 1. Klient będący konsumentem posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny. Dodatkowo właściciel Sklepu przyznaje Klientom umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, które Klient może wykonać w ciągu 30 dni od daty odebrania Towaru.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał w terminie 30 dni od odebrania Towaru, oświadczenie w tym temacie:
  (i) w formie elektronicznej na adres [email protected] lub
  (ii) w formie pisemnej na adres: Le Tresor Anna Marciniak-Kaczor, ul Królewska 84/48, 30-079 Kraków
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczające będzie przesłanie w dowolnej – dostatecznie jednoznacznej i precyzyjnej formie – informacji, które produkty Klient chce zwrócić.
 2. Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Następnie w terminie kolejnych 14 dni Klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy wskazany w punkcie 22
 4. Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz Klienta zwrotu:
  (i) ceny Towaru;
  (ii) kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do Klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanej w Sklepie.
 1. Właściciel Sklepu może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej Klient dostarczy Właścicielowi Sklepu dowód odesłania rzeczy.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA DO ZWROTU TOWARU

 1. Sklep może oferować również towary nieprefabrykowane, wykonane na indywidualne zamówienie Klienta (personalizowane, uszyte według specyfikacji przekazanej przez Klienta).
 2. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o czym Klient jest informowany na etapie składania zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w Sklepie szyte są ręcznie, w związku z czym konkretne sztuki danego Towaru w tym samym rozmiarze mogą nieznacznie się różnić.
 2. Właściciel Sklepu odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych w/w przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy wskazane na wstępie Regulaminu. Wraz z reklamacją pisemną Klient powinien przesłać wadliwy Towar w celu dokonania jego oględzin. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej, w razie wątpliwości Właściciel Sklepu może wymagać od osoby składającej reklamację, aby dostarczyła wadliwy Towar pod w/w adres pocztowy.
 4. Właściciel Sklepu rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i/lub Towaru do oględzin.
 5. Klient będący konsumentem w Unii Europejskiej może także skorzystać z pozasądowego, internetowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution). Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: europa.eu/consumers/odr.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu.